Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

TOK kuraattorit

Anna Bitkina and Maria Veits at TOK’s retrospective exhibition “How to Work Together”, New Holland, St Petersburg, 2019. Photo: Aleksandra Getmanskaya

( Anna Bitkina ja Maria Veits TOKin retrospektiivinäyttelyssä “How to Work Together”, New Holland, Pietari, 2019. Valokuva: Aleksandra Getmanskaya )

The Creative Association of Curators TOK on Anna Bitkinan ja Maria Veitsin Pietarissa vuonna 2010 muodostama kuraattori-duo. TOK toimii alustana tutkimusprojekteille nykytaiteen, yhteiskuntatieteiden ja yhteiskunnallisesti suuntautuneen muotoilun välimaastossa.

Venäjän ja Euroopan, Lähi-idän ja Yhdysvaltojen välillä toimivana nomadisena kollektiivina TOK-kuraattorit sijoittavat praktiikkansa historiallisen analyysin ja poliittisen mielikuvituksen välimaastoon. Heidän monitasoiset, pitkäkestoiset ja monialaiset projektit pyrkivät tuottamaan uutta tietoa muuttuvien poliittisten todellisuuksien syistä ja seurauksista.

TOK työskentelee usein perinteisten taidetilojen ulkopuolella. Tunkeutumalla sosiaalisiin rakenteisiin, TOK pyrkii tuomaan niihin liittyviä konflikteja ja korruptoitunutta toimintantaa julkiseen keskusteluun uudelleenajatella yhteiskunnallisten instituutioihin liittyviä rooleja ja valtaa sekä muotoillakseen niiden potentiaalisia tulevaisuuksia uudelleen. TOK tutkii Neuvostoliiton jälkeisen julkisen tilan ja modernien kaupunkien mekanismeja, kollektiivista muistia ja muistinmenetystä, sosiaalisten instituutioiden muutosta, mukaan lukien koulutusta ja paikallishallintoa, mediaa ja julkisen mielipiteen hallinnan strategioita. TOKin toiminta koostuu näyttelyistä, esityksistä, tapahtumien järjestämisestä (konferensseja, seminaareja, kesäkouluja ja keskusteluja) sekä julkaisujen tekemisestä.

TOK kuraattorit tulevat (Re)configuring Territories tutkimusresidenssiin keväällä 2021.