Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

The Creative Association of Curators TOK

Anna Bitkina and Maria Veits at TOK’s retrospective exhibition “How to Work Together”, New Holland, St Petersburg, 2019. Photo: Aleksandra Getmanskaya

Loomeühendus TOK on kuraatoriduo, mille asutasid Peterburis Anna Bitkina ja Maria Veits 2010. aastal platvormina, mille abil uurida nüüdiskunsti, ühiskonnateadusi ja ühiskonnakeskset disaini lõimivaid uurimisprojekte.

Venemaal ja Euroopas, Lähis-Idas ja USA-s töötava rändkollektiivina tegutseb TOK ajaloolise analüüsi ja poliitilise kujutlusvõime vahealal. Nende mitmekihilised, kestvad ja valdkondadevahelised projektid loovad uusi teadmisi muutuva poliitilise tegelikkuse põhjuste ja tagajärgede kohta.

Töötades sageli väljaspool traditsioonilisi kunsti tegevusalasid, imbub TOK ühiskonna struktuuridesse ning toob nende pinged ja moondunud funktsioonid avalikku diskursusesse, et vaadata uuesti läbi ühiskondlike institutsioonide rollid ja volitused ning kujundada ümber nende tulevik. TOK uurib Nõukogude-järgse avaliku ruumi ja nüüdisaegsete linnade mehhanisme, kollektiivset mälu ja amneesiat ning ühiskondlike institutsioonide, sealhulgas hariduse ja omavalitsuse ning meedia ja avaliku arvamuse juhtimise strateegiaid. TOK­i tegevusväljundite hulka kuuluvad näitused, performantsid, haridusüritused (konverentsid, seminarid, suvekoolid, ümarlauad ja arutelud) ning trükiste avaldamine.

TOK-i kuraatorid ühinevad „Territooriumite (ümber)mõtestamise“ residentuuriga 2021. aasta kevadel.

Residentuur 2021
→ Residency 2021
→ Резиденция 2021
→ Residenssi 2021