Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Obshchenie

Kevadkool 2019
→ Spring School 2019
→ Весенняя Школа 2019
→ Kevätkoulu 2019

Obshchenie

The main aim of this workshop at the Reconfiguring Territories Spring School is very simple: to feed ourselves and the whole group. We will use this necessity as an excuse to explore our own as well as local habits and preferences that start with food and dining but tell a lot about class, cultural backgrounds, feelings of home and political inclinations. Let us carefully scavenge our surroundings for matters to bring to the table: radishes and cucumbers from the supermarket and a local dacha; eggs from a nearby farm; sakuski and toasts; lunch offers; Turkish pizza and Chinese takeout; undervalued grandma pastries from around the corner; overpriced puree soups from the university cafeteria; basement shops and banquet halls; strange jars in cyrillic with surprisingly familiar contents. Let us try to trace meanings, feelings and causes within every bite.

The symbolic title of the workshop is borrowed from the Russian language via sociologist Alexei Yurchak’s book “Everything Was Forever Until It Was No More” (2005), which highlights modes of (mostly kitchen-related) communality inherent to slavic values and the Soviet socialist order (albeit in problematic manifestations). We will try to create an ongoing, open-ended obshchenie – “both a process and a sociality that emerges in that process, and both an exchange of ideas and information as well as a space of affect and togetherness” – to get a better taste of the legacy of these values and history within the local context, and how we (as an international group of progressively disposed designers residing in Narva for a week) relate to them ourselves. 

Participants of the workshop will be encouraged to contribute with recipes and ideas for “setting the table” to prompt discussion among the group during dining times. 

Quotes from Yurchak’s book “Everything Was Forever Until It Was No More”
Quotes from Yurchak’s book “Everything Was Forever Until It Was No More”

Languses elamine

Kevadkool 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevätkoulu 2021

Languses elamine

Francisco Martínezi ja Andra Aaloe juhitavas töötoas „Languses elamine“ uurivad osalejad, kuidas säilivad valmisehitatud vormide hooldamise ja parandamisega seoses isiklikud ja kollektiivsed suhted, ning lahkavad mitmesuguseid taastumise, hoolitsemise ja kestlikkuse küsimusi.

Südamaa trollitaju

Kevadkool 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Spring School 2021
→ Kevätkoulu 2021

Südamaa trollitaju

2021. aastal alustab Mycket uut kolmeaastast kunstilist uurimisprojekti „Südamaa trollitaju“. Projektis pöördutakse rahvajuttude ja legendide poole, et leida taas side ajaga, kui inimesed elasid loodusele lähemal ja sellele rohkem allusid. „Südamaa trollitaju“ on eri valdkondi sünteesiv disainiprojekt, mis kasvab välja autorite enda südamaast Lõuna-Rootsi maapiirkonnas ja laiendab kestlike tulevikustsenaariumide loomiseks kasutatavat vormivälja, võttes appi kohaspetsiifilise käsitöö ning rahvajuttudele ja mütoloogiale tuginevad videoanimatsioonid. Autorid kutsuvad Narva kevadkooli töötoa osalisi üles süvenema trollide, hingede ja animismi maailma, lööma kaasa ja meisterdama, samal ajal vahendades ja jagades neid kunstiteoseid animatsiooni kaudu – uurides, milliseid uusi ja ettenägematuid teadmisi saab ammutada protsessist endast. Eesmärk on uurida trollitaju kunstilise uurimistöö abil ning luua ja jagada toimivaid viise tuleviku kujundamiseks ja selles elamiseks. Inimesed astuvad taas dialoogi Maa ja selle kaasasukatega.