Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

(Re)configuring Territories vestlusring: Antropoloogia, välitööd ja disainiuuringud

(Re)configuring Territories vestlusringid
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Talks
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

Antropoloogia, välitööd ja disainiuuringud
– Vestlus Francisco Martinez ja Polina Medvedevaga
Teisipäev, 15. detsember 2020, kell 16 (EET)

Mida peaksid arhitektid, disainerid ja kunstnikud antropoloogiast ja selle metoodikatest teadma?

Vestlusringis osales projekti (Re)configuring Territories kuraator Tommi Vasko, professor Francisco Martínez ning filmitegija ja kunstnik Polina Medvedeva.

Vestlus toimub inglise keeles.
https://www.facebook.com/548218410/videos/10158375099213411/

Praktika
Практики
Practices
Praktiikat

Francisco Martínez

Francisco Martínez
Francisco Martínez on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur. 2018. aastal pälvis Francisco Euroopa sotsiaalantropoloogide assotsiatsiooni noore teadlase auhinna.

Polina Medvedeva

Polina Medvedeva
Polina Medvedeva on Amsterdamis elav vene päritolu Hollandi filmitegija ja kunstnik. Ta uurib informaalsuse mõistet, keskendudes mitteametlikule majandusele ja mugandumata kogukonnastruktuuridele, mille põhimõtted mõjutavad tema videoesteetikat.

Tommi Vasko

Tommi Vasko
Tommi Vasko on Helsingi graafiline disainer ja uurija, kes kirjutab teoreetilisi ja ilukirjandustekste lähituleviku disainitavadest ning visuaalsetest nähtustest, mis tekivad infotehnoloogia ja ökoloogilise mõtlemise vahel. Tommi käsitleb oma tegevust valdkondadevahelise koostööprotsessina, kus filosoofiline mõtiskelu ja igapäevane hooldustöö on seotud disainihariduse eksperimentaalse korraldamise, tehnoloogiakäsitluste ning piltide, videote ja tekstide loomisega.

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena

(Re)configuring Territories Talks
→ Talks
→ Talks
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena
–– Vestlus Maria Muuki ja MYCKETiga
Esmaspäev, 14. detsember 2020, kell 16 (EET)

Kas ilukirjandust ja koos õhtust söömist saaks kasutada uue lähenemisena ruumiliste praktikate ja disaini tavapärastele meetoditele? Kas need meetodid võiksid olla aluseks vastupidavamale ja diskursiivsemale arhitektuuri- ja disainikultuurile?

Vestlusringi veavad kunsti- ja arhitektuurirühmitus MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, and Thérèse Kristiansson), graafiline disainer/kirjanik/pagar Maria Muuk ja kuraator Kaisa Karvinen.

Vestlus toimub inglise keeles.

https://www.facebook.com/548218410/videos/10158372988713411/

Praktika
Practices
Практики
Praktiikat

Maria Muuk

Maria Muuk
Maria Muuk on Eesti graafiline disainer ja kirjutaja, kelle peamine uurimishuvi on toit. Oma tegevusi toidu kaudu mõtestades uurib ta selle semiootilisi, kultuurilisi ja afektiivseid tähendusi ning viise, kuidas saaks toidu kaudu soodustada muutusi, leida ühisosi ja lahjendada problemaatilisusi.

MYCKET Collaboration

MYCKET Collaboration
MYCKET on Rootsi kunsti- ja arhitektuurirühmitis, mille asutasid 2012. aastal Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier ja Thérèse Kristiansson. Aastatel 2016–2020 on Mycketis tegutsenud ka sisearhitekt Ullis Ohlgren ja aastatel 2018–2020 sisearhitekt Anna Märta Danielsson.

Kaisa Karvinen

Kaisa Karvinen
Kaisa Karvinen on Helsingis ja Oulus tegutsev arhitekt ja kirjanik, keda huvitavad performatiivsuse, avaliku ruumi ja kollektiivse õppimise ristumispunktid. Kaisa tegeleb mitmesuguste loome-, kirjutamis- ja katsetamisvõtetega enamasti valdkonnaülestes rühmades.

Maria Muuk

Maria Muuk on Eesti graafiline disainer ja kirjutaja, kelle peamine uurimishuvi on toit. Oma tegevusi toidu kaudu mõtestades uurib ta selle semiootilisi, kultuurilisi ja afektiivseid tähendusi ning viise, kuidas saaks toidu kaudu soodustada muutusi, leida ühisosi ja lahjendada problemaatilisusi. Maria on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (2016) ja Amsterdami Sandbergi Instituudi kriitiliste uuringute magistriprogrammi (2019). Pärast Eestisse naasmist ja pool aastat kondiitrina töötamist arendab ta praegu Tallinnas välja valdkonnaülest graafilise disaini praktikat. Ta on õppejõuna tegutsenud nii omaalgatuslikult (GD projektiruum, 2016–2018) kui ka akadeemilises kunstihariduses (EKA, 2019–…), kusjuures ta tegeleb valdavalt afektiteooria, tekstiloome, armastuse ja sõpruse teemade ning feminismiga, eriti disaini kui visuaalse/tekstilise/ruumilise kommunikatsiooni kontekstis. Tal on unistus kolida maale, et rajada isemajandav kogukondlik talu.

Kevadkool 2021
→ Spring School 2021
→ Bесенняя школа 2021
→ Kevätkoulu 2021

KEVADKOOLI 2021 AVATUD TAOTLUSVOOR
(Re)configuring Territories kevadkool 2021
Juhendavad Francisco Martínez ja Andra Aaloe,
Maria Muuk, ning MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier ja Thérèse Kristiansson)
31. mai – 6. juuni 2021
50€ / 0€

Programm (Re)configuring Territories jätkub nädalapikkuse kevadkooliga 31. maist 6. juunini 2021. Kevadkooli raames korraldatakse kolm samaaegset töötuba, mida juhendavad antropoloog Francisco Martínez ja urbanist Andra Aaloe, graafiline disainer, pagar ja kirjanik Maria Muuk ning arhitektuuri, kunsti ja disaini asjatundjad rühmitusest MYCKET.

Obshchenie

The main aim of this workshop at the Reconfiguring Territories Spring School is very simple: to feed ourselves and the whole group. We will use this necessity as an excuse to explore our own as well as local habits and preferences that start with food and dining but tell a lot about class, cultural backgrounds, feelings of home and political inclinations.
Image for Maria Muuk's Reconfiguring Territories Spring School 2021 Workshop: Obshchenie. The entrance and menu of a culinary shop slash beer bar in Kreenholm, Narva, 2020
Quotes from Yurchak’s book “Everything Was Forever Until It Was No More”

(Re)configuring Territories vestlusring
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena
Kas ilukirjandust ja koos õhtust söömist saaks kasutada uue lähenemisena ruumiliste praktikate ja disaini tavapärastele meetoditele? Kas need meetodid võiksid olla aluseks vastupidavamale ja diskursiivsemale arhitektuuri- ja disainikultuurile? Vestlusringi veavad kunsti- ja arhitektuurirühmitus MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, and Thérèse Kristiansson), graafiline disainer/kirjanik/pagar Maria Muuk ja kuraator Kaisa Karvinen.

MYCKET Collaboration

MYCKET on Rootsi kunsti- ja arhitektuurirühmitis, mille asutasid 2012. aastal Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier ja Thérèse Kristiansson. Aastatel 2016–2020 on Mycketis tegutsenud ka sisearhitekt Ullis Ohlgren ja aastatel 2018–2020 sisearhitekt Anna Märta Danielsson.

Mycket uurib kunsti ristumispunktide, näiteks rassismivastaste ja queer-feministlike teooriate perspektiivist. Seda tegutsemisviisi mõjutab teatri-, karnevali- ja poliitiline aktivism. Nad lõhuvad inimelu ja meid ümbritseva keskkonna piire. Hiljuti avasid nad Rootsi Råslättis avaliku kaasava tantsu- ja muusikaruumi Kepsen. Viimased tööd: „Kämpaoke – karaokebaar hoolivate lauludega“ Stockholmi kultuurifestivalil (2019), „Najaadide grott“ – jalakäijate tunneli ümberkujundamine Haninges (2018), näituse „Demokraatliku arhitektuuri poole“ kujundus (2017–2019), kunstiline uurimisprojekt „The Club Scene“ koos 13 laia kõlapinda leidva teatriperformantsiga, ArkDes, rahastaja Rootsi teadusnõukogu(2014–2017).

Kevadkool 2021
→ Spring School 2021
→ Bесенняя школа 2021
→ Kevätkoulu 2021

KEVADKOOLI 2021 AVATUD TAOTLUSVOOR
(Re)configuring Territories kevadkool 2021
Juhendavad Francisco Martínez ja Andra Aaloe,
Maria Muuk, ning MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier ja Thérèse Kristiansson)
31. mai – 6. juuni 2021
50€ / 0€

Programm (Re)configuring Territories jätkub nädalapikkuse kevadkooliga 31. maist 6. juunini 2021. Kevadkooli raames korraldatakse kolm samaaegset töötuba, mida juhendavad antropoloog Francisco Martínez ja urbanist Andra Aaloe, graafiline disainer, pagar ja kirjanik Maria Muuk ning arhitektuuri, kunsti ja disaini asjatundjad rühmitusest MYCKET.

Südamaa trollitaju

2021. aastal alustab Mycket uut kolmeaastast kunstilist uurimisprojekti „Südamaa trollitaju“. Projektis pöördutakse rahvajuttude ja legendide poole, et leida taas side ajaga, kui inimesed elasid loodusele lähemal ja sellele rohkem allusid. „Südamaa trollitaju“ on eri valdkondi sünteesiv disainiprojekt, mis kasvab välja autorite enda südamaast Lõuna-Rootsi maapiirkonnas ja laiendab kestlike tulevikustsenaariumide loomiseks kasutatavat vormivälja, võttes appi kohaspetsiifilise käsitöö ning rahvajuttudele ja mütoloogiale tuginevad videoanimatsioonid. Autorid kutsuvad Narva kevadkooli töötoa osalisi üles süvenema trollide, hingede ja animismi maailma, lööma kaasa ja meisterdama, samal ajal vahendades ja jagades neid kunstiteoseid animatsiooni kaudu – uurides, milliseid uusi ja ettenägematuid teadmisi saab ammutada protsessist endast. Eesmärk on uurida trollitaju kunstilise uurimistöö abil ning luua ja jagada toimivaid viise tuleviku kujundamiseks ja selles elamiseks. Inimesed astuvad taas dialoogi Maa ja selle kaasasukatega.

(Re)configuring Territories vestlusring
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena
Kas ilukirjandust ja koos õhtust söömist saaks kasutada uue lähenemisena ruumiliste praktikate ja disaini tavapärastele meetoditele? Kas need meetodid võiksid olla aluseks vastupidavamale ja diskursiivsemale arhitektuuri- ja disainikultuurile? Vestlusringi veavad kunsti- ja arhitektuurirühmitus MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, and Thérèse Kristiansson), graafiline disainer/kirjanik/pagar Maria Muuk ja kuraator Kaisa Karvinen.

Südamaa trollitaju

Kevadkool 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Spring School 2021
→ Kevätkoulu 2021

Südamaa trollitaju

2021. aastal alustab Mycket uut kolmeaastast kunstilist uurimisprojekti „Südamaa trollitaju“. Projektis pöördutakse rahvajuttude ja legendide poole, et leida taas side ajaga, kui inimesed elasid loodusele lähemal ja sellele rohkem allusid. „Südamaa trollitaju“ on eri valdkondi sünteesiv disainiprojekt, mis kasvab välja autorite enda südamaast Lõuna-Rootsi maapiirkonnas ja laiendab kestlike tulevikustsenaariumide loomiseks kasutatavat vormivälja, võttes appi kohaspetsiifilise käsitöö ning rahvajuttudele ja mütoloogiale tuginevad videoanimatsioonid. Autorid kutsuvad Narva kevadkooli töötoa osalisi üles süvenema trollide, hingede ja animismi maailma, lööma kaasa ja meisterdama, samal ajal vahendades ja jagades neid kunstiteoseid animatsiooni kaudu – uurides, milliseid uusi ja ettenägematuid teadmisi saab ammutada protsessist endast. Eesmärk on uurida trollitaju kunstilise uurimistöö abil ning luua ja jagada toimivaid viise tuleviku kujundamiseks ja selles elamiseks. Inimesed astuvad taas dialoogi Maa ja selle kaasasukatega.

Laura Kuusk

Laura Kuusk elab ja töötab Tallinnas. Ta on saanud doktorikraadi Annecy kõrgemas kunstikoolis (2014), õppinud ka Eesti kunstiakadeemias (fotograafiamagister 2008) ja Tartu ülikoolis (semiootika ja kultuuriteooria bakalaureus 2005). Alates 2015. aastast töötab ta Eesti kunstiakadeemia dotsendina. Laura kasutab oma loomingus peamiselt foto-, video- ja installatsioonivahendeid. Enamik tema töid on seotud antropoloogiliste visuaalmaterjalide ringlusega. Tema viimased tööd käsitlevad identiteedi konstrueerimist ja selle seoseid intertekstuaalsete visuaalmaterjalidega.

Tema viimaseid näitusi: Dresdeni festival „Fast Forward“ (veebis, 2020, kuraator Charlotte Orti); „Armas algoritm“, Tallinna kunstihoone (2020, kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk); „Eesti Kunstimuuseum 100. Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik“ Kumu kunstimuuseumis (2019, kuraator Eha Komissarov); „Inimesed nagu sina“ Pärnu linnagaleriis (2019); „New Chic“ Riia fotokuul (2018, kuraator Arnis Balčus); „Visuaalkurnatus“ Tallinna kunstihoones (2017, kuraator Anthea Buys) ja „Flatland“ galeriis Positiiv (2016). Koos Camille Laurelliga algatas ta jätkuürituste sarja „Vaiksed sessioonid“.

Residentuur 2022
→ Residency 2022
→ Резиденция 2022
→ Residenssi 2022

Josh Plough

Josh Plough (Suurbritannia/Poola) on kirjanik, kunstnik-toimetaja ja kuraator, Eindhoveni disainiakadeemia magister. Tema huvialade hulka kuuluvad disainimaailma tume pool ning selle kureerimine ja hindamine, samuti folkloori-, identiteedi- ja tulevikuvõrgustikud. Ta töötas kolm aastat galerii Onomatopee Projects toimetaja ning linnakuraatorina. Viimati nimetatud ametis oli tal võimalik laiendada klassikalist näitusesaalide kunsti- ja disainitava ning tutvustada kunsti raekojas, linnavolikogu koosolekutel, kohalikes protestirühmades ja arhiivides.

Praegu tegutseb ta Varssavis, kus asutas kultuuriühenduse Ziemniaki i (Kartulid ja). Ühenduse eesmärk on välja töötada viisid, kuidas kinnistada disainiuurimus ja ­tegevus valitsemisstruktuuridesse, aga ka uurida slaavi müüte, folkloori ja traditsioone, et paigutada need rahvusluse, interneti ja loovuse tervikpilti.

varialambo

varialambo duo (visuaalkunstnik, muusik ja tegevuskunstnik Varia Sjöström ning visuaalkunstnik, luuletaja ja tegevuskunstnik Hatz Lambo) loodi Berliinis 2018. aastal. 2019. aastal koliti Helsingisse, kuhu duo oli kutsutud osalema festivalile „Today Is Our Tomorrow“. Tänavu kureeritakse kaheksa kuud kestvat programmi „Performance LAB“ Helsingi muuseumis Museum of Impossible Forms ja festivali „Nothing to Lose“. Mullu augustis tõi duo avalikkuse ette otseülekande vormis loodud performantsi „The Chainsaw Man“, mida toetab Kone fond. 2020. aasta septembris esitleti Helsingis kunsti- ja luuleraamatut „The Itching Triangle“. Aastal 2021 eksponeerivad kunstnikud koostöös Ali Akbar Mehtaga oma uut teost „Narrating WAR / HABITAT 1“ ja avavad Helsingis isikunäituse „Partners in Crime I–X“.

„Meile meeldib sotsiaalfantastika idee. Meile meeldib kurnatusseisund ja kestev mäng. Etteantud narratiivide kordamine on üks viimaseid dinosauruseid maa peal. On aeg matta see väärikalt, kuid kiiresti.“

Residentuur 2022
→ Residency 2022
→ Pезиденция 2022
→ Residenssi 2022

Õigus ööle

Kuidas võiks välja näha vägivallatu maailm? Kas vägivallatu ühiskond on üldse võimalik? Millal saab vägivald alguse ja mida me sellena tajume? Kuidas saab kunst aidata kujundada turvalisemat ja sotsiaalsemat keskkonda? Narva residentuuri ajal tahame keskenduda avalikule ruumile, kontrollile ja naistele. Paljude viidete kohaselt on olemas üleilmne süsteem, kus ei ole naistele sobivaid koduväliseid kohti teatud tegevuste harrastamiseks ja valitseb kindel teabenarratiiv, mistõttu nõuab see süsteem naistelt, eriti üksikutelt naistelt, et nad veedaksid võimalikult vähe aega väljaspool kodu või mõnd suletud ja kontrollitud kutsetegevuse paika. Võib-olla veelgi tähtsam on see, et mehed ja naised saavad avalikku ruumi iseäranis öösel kasutada ja tundma õppida eri moel. Millega selgitada seda, et nüüdisaegset ruumi on niivõrd vähe uuritud, ehkki see võib olla üks viimaseid meeste ja naiste ilmse ebavõrdsuse kantse kasutusvõimaluste mõttes, mida mõlemad loovad nii aktiivselt kui ka passiivselt?

Ksenia Kaverina

Ksenia Kaverina on sündinud 1988. aastal Peterburis ja elab Helsingis. Ta on õppinud prantsuse filoloogiat ning töötanud kuraatori ja juhina. Ta on olnud Aalto ülikooli linnaku programmide kuraator, teinud koostööd Helsingi disainimuuseumiga ning osalenud Soome ja rahvusvahelistes kunsti- ja kuraatoriprojektides. Praegu on ta doktoriõppes Aalto ülikooli kunsti-, disaini- ja arhitektuurikoolis, kus ta on varem läbinud kuraatoritegevuse magistriõppe. Tema huvialad, mis sidusid ta programmiga „Territooriumite (ümber)mõtestamine“, hõlmavad keeli, linnu, piire ja tõlkimist. Ta liitub projektiga kuraatori ja arhivaarina, et seda iseäranis viimastel etappidel toetada ja teha teavitustööd.

Ann Mirjam Vaikla

Ann Mirjam Vaikla (1990) on Narva kunstiresidentuuri (NART) direktor. Ta on Norra teatriakadeemia ja Soome Novia rakenduskõrgkooli vilistlane. Oma töös Tallinnas ja Narvas ristab ta tegevus- ja kujutavat kunsti. Ta on CEC ArtsLinki rahvusvaheline stipendiaat ning osaleb New Yorgi Triangle Arts Associationi ja California Grand Central Art Centeri pikaajalises residentuuriprogrammis, kus ta uurib nn sotsiaalse skulptuuri rolli ja potentsiaali kui dialoogi vormis sidet autori kunstilise visiooni ja kogukonna kaasamise vahel. Uurimistöös ammutab ta inspiratsiooni alates 2017. aastast saadud kogemustest NARTi juhina, kellena ta on töötanud peamiselt nüüdiskunsti kuraatoriprojektidega, mis keskenduvad kunsti kaas- ja koosloomise viisidele ning kogukonna kaasamisele. VII Artishoki biennaalil Tallinnas Kai kunstikeskuses kujutab ta põlvkonnalugu kasvamisest Nõukogude-aegse mineviku keskel.