Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Juhitud väliuuringute

Kevadkool 2019
→ Spring School 2019
→ Весенняя Школа 2019
→ Kevätkoulu 2019

Polina Medvedeva Juhitud väliuuringute töötoas suhtlesid osalejad linna ja selle elanikega, dokumenteerides nn väikeseid lugusid ning kohalikku teadmist Narva mitteametlikust majandusest ja mugandumata kogukonnastruktuuridest.

2012. aastal valmib Narva vanalinnas raekoja kõrval uus hoone. Kavakava arhitektide sõnul peegeldub äsja avatud Narva kolledži hoones Teise maailmasõja ajal hävinud börsihoone. Ent muist vanemate narvalaste arusaamadega ei klapi see moodne arhitektuur sugugi.

Klaaride puitkonstruktsioonidega vormitud hoonesse sisenedes tungib mõtteisse utoopia. Uus põlvkond liigub toimekalt läbi klaasuste sisse ja välja, diskuteerib moekas kohvikus ning on naaldunud hubases raamatukogus eesti- ja venekeelsete raamatute kohale. Meenuvad jutud endise Kreenholmi tehase seltsielust. Võib-olla on noored leidnud endale uue keskuse?

Mõni neist ambitsioonikatest noortest on saabunud üle piiri naaberriigist Venemaalt. Neile, kes ihkavad avada ust Euroopasse, avaneb hübriidses seisundis Narva ootamatu võimalusena.

Ja veel … nii nagu Kreenholmi kuldajastu pildid ei kätke rasket tööd, pinget ja terviseprobleeme … kas Narva paljutahulist tegelikkust trotsiv Euroopa ülikool on utoopia? Kuidas suhestuvad nood Narvasse saabuvad venekeelsed noored Eesti konfliktse minevikuga? Millise lahenduse leiavad eestlased venekeelse elanikkonna muutuvale struktuurile ja püüdlustele? Kuidas kavatsetakse muuta Narva identiteeti?

Häirimatu Narva jõe kaldal seisva keskaegse kindluse taustal on keeruline vihjeid leida ja nõnda me siis juurdleme … Milliseks kujuneb tulevase Narva nägu?

Polina Medvedeva

( Polina Medvedeva filming next to the Kreenholm factory area )

Polina Medvedeva on Amsterdamis elav vene päritolu Hollandi filmitegija ja kunstnik. Ta uurib informaalsuse mõistet, keskendudes mitteametlikule majandusele ja mugandumata kogukonnastruktuuridele, mille põhimõtted mõjutavad tema videoesteetikat. Medvedeva teoseid on eksponeeritud Amsterdami Stedelijki muuseumis, Amsterdami Sonic Acti festivalil, Brüsseli Wielsi nüüdiskunsti keskuses, Jeruusalemma nüüdiskunsti keskuses Al-Ma’mal, Murmanskis Inversia festivalil, Rotterdami linnateatris, Art Brusselsis, Groningeni kaunite kunstide keskuses ja Haarlemis De Nieuwe Vide galeriis. Need on muu hulgas linastunud festivalil IDFA Docs for Sale ja Hollandi avalik-õiguslikus ringhäälingus. Ta on olnud külalisõppejõud Brüsseli arhitektuurikoolis, Amsterdami Sandbergi instituudis, ArtEZ Zwolles ning on praegu Utrechti kunstikooli juhendaja ja õppejõud.

Kevadkool 2019
→ Spring School 2019
→ Весенняя Школа 2019
→ Kevätkoulu 2019

Juhitud väliuuringute

Polina Medvedeva Juhitud väliuuringute töötoas suhtlesid osalejad linna ja selle elanikega, dokumenteerides nn väikeseid lugusid ning kohalikku teadmist Narva mitteametlikust majandusest ja mugandumata kogukonnastruktuuridest.

Õigus ööle

Residentuur 2021
→ Residency 2022
→ Pезиденция 2022
→ Residenssi 2021

Kuidas võiks välja näha vägivallatu maailm? Kas vägivallatu ühiskond on üldse võimalik? Millal saab vägivald alguse ja mida me sellena tajume? Kuidas saab kunst aidata kujundada turvalisemat ja sotsiaalsemat keskkonda?

Narva residentuuri ajal tahame keskenduda avalikule ruumile, kontrollile ja naistele. Paljude viidete kohaselt on olemas üleilmne süsteem, kus ei ole naistele sobivaid koduväliseid kohti teatud tegevuste harrastamiseks ja valitseb kindel teabenarratiiv, mistõttu nõuab see süsteem naistelt, eriti üksikutelt naistelt, et nad veedaksid võimalikult vähe aega väljaspool kodu või mõnd suletud ja kontrollitud kutsetegevuse paika. Võib-olla veelgi tähtsam on see, et mehed ja naised saavad avalikku ruumi iseäranis öösel kasutada ja tundma õppida eri moel. Millega selgitada seda, et nüüdisaegset ruumi on niivõrd vähe uuritud, ehkki see võib olla üks viimaseid meeste ja naiste ilmse ebavõrdsuse kantse kasutusvõimaluste mõttes, mida mõlemad loovad nii aktiivselt kui ka passiivselt?

Research project TOK curators

Residentuur 2021
→ Residency 2021
→ Резиденция 2021
→ Residenssi 2021

During their residency, TOK curators would like to critically rethink the parameters for historical analysis of the post-industrial areas in cross-border territories between Russia and Estonia as well as to look at their common political, industrial and ecological history. By conducting cross-disciplinary analysis of the legacy of such city-forming entities as the textile factory, the post-nuclear seaside town Sillamäe and The Baltiс Power Plant, TOK curators plan to publicly address the details related to impact of these industries on the regional natural environment and beyond. They also plan to investigate the connection between the ethnic landscape, urgency of technological development for military purposes and secret geological operations in the area of Narva. The curatorial research will include work with archival documents and historical footage, conducting personal interviews with former workers of the industries, witnesses and victims of industrial processes and secret operations, talking to local biologists, geologists, historians and environmental activists and journalists.

The Creative Association of Curators TOK

Loomeühendus TOK on kuraatoriduo, mille asutasid Peterburis Anna Bitkina ja Maria Veits 2010. aastal platvormina, mille abil uurida nüüdiskunsti, ühiskonnateadusi ja ühiskonnakeskset disaini lõimivaid uurimisprojekte.

Venemaal ja Euroopas, Lähis-Idas ja USA-s töötava rändkollektiivina tegutseb TOK ajaloolise analüüsi ja poliitilise kujutlusvõime vahealal. Nende mitmekihilised, kestvad ja valdkondadevahelised projektid loovad uusi teadmisi muutuva poliitilise tegelikkuse põhjuste ja tagajärgede kohta.

Töötades sageli väljaspool traditsioonilisi kunsti tegevusalasid, imbub TOK ühiskonna struktuuridesse ning toob nende pinged ja moondunud funktsioonid avalikku diskursusesse, et vaadata uuesti läbi ühiskondlike institutsioonide rollid ja volitused ning kujundada ümber nende tulevik. TOK uurib Nõukogude-järgse avaliku ruumi ja nüüdisaegsete linnade mehhanisme, kollektiivset mälu ja amneesiat ning ühiskondlike institutsioonide, sealhulgas hariduse ja omavalitsuse ning meedia ja avaliku arvamuse juhtimise strateegiaid. TOK­i tegevusväljundite hulka kuuluvad näitused, performantsid, haridusüritused (konverentsid, seminarid, suvekoolid, ümarlauad ja arutelud) ning trükiste avaldamine.

TOK-i kuraatorid ühinevad „Territooriumite (ümber)mõtestamise“ residentuuriga 2021. aasta kevadel.

Residentuur 2021
→ Residency 2021
→ Резиденция 2021
→ Residenssi 2021

Francisco Martínez

Francisco Martínez on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur. Ta on avaldanud mitu raamatut, sealhulgas „Perifeersed metoodikad“ („Peripheral Methodologies“ Routledge, 2021); „Taastumispoliitika kriisijärgses Portugalis“ („Politics of Recuperation in Post-Crisis Portugal“, Bloomsbury, 2020), „Parandamine, katkisus, läbimurre“ („Repair, Brokenness, Breakthrough“, Berghahn, 2019) ja „Nõukogude mineviku jäänukid Eestis“ („Remains of the Soviet Past in Estonia“, UCL Press, 2018). Samuti on ta maalinud mitu maali, sealhulgas „Laetud objektid“ Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis (2019) ning „Langusega kohanemine“ Eesti kaevandusmuuseumis (2021). Ta on töötanud Leicesteri, Helsingi ja Aalto ülikoolis ning Eesti kunstiakadeemias. 2018. aastal pälvis Francisco Euroopa sotsiaalantropoloogide assotsiatsiooni noore teadlase auhinna.

Francisco ja Andra Aaloe korraldab 2021. aastal „Territooriumite (ümber)mõtestamise“ kevadkooli töötoa.

Kevadkool 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevätkoulu 2021

Languses elamine

Languses elamine
Francisco Martínezi juhitavas töötoas „Languses elamine“ uurivad osalejad, kuidas säilivad valmisehitatud vormide hooldamise ja parandamisega seoses isiklikud ja kollektiivsed suhted, ning lahkavad mitmesuguseid taastumise, hoolitsemise ja kestlikkuse küsimusi.

(Re)configuring Territories vestlusringid
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories Talks
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

(Re)configuring Territories vestlusring: Antropoloogia, välitööd ja disainiuuringud

(Re)configuring Territories vestlusring: Antropoloogia, välitööd ja disainiuuringud
Mida peaksid arhitektid, disainerid ja kunstnikud antropoloogiast ja selle metoodikatest teadma? Vestlusringis osales projekti (Re)configuring Territories kuraator Tommi Vasko, professor Francisco Martínez ning filmitegija ja kunstnik Polina Medvedeva.

Languses elamine

Kevadkool 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevätkoulu 2021

Languses elamine

Francisco Martínezi ja Andra Aaloe juhitavas töötoas „Languses elamine“ uurivad osalejad, kuidas säilivad valmisehitatud vormide hooldamise ja parandamisega seoses isiklikud ja kollektiivsed suhted, ning lahkavad mitmesuguseid taastumise, hoolitsemise ja kestlikkuse küsimusi.

Damiano Cerrone

Damiano Cerrone juhib rahvusvahelist kunsti- ja teadusagentuuri SPIN Unit, mis otsib uusi linnauuringute ja ­kujunduse käsitlusi. Ta töötab välja uudseid urbanistika ja digiühiskonna uurimise mooduseid, et soodustada muudatusi poliitikakujundamises ja linnakorralduses. Isiklikus uurimistöös kasutab ta digijalajälgi, et otsida värskeid lahendusi vaesemate linnaosade kohandamiseks tänapäevase elulaadiga.

Yin Aiwen

Yin Aiwen by the Narva Hydroelectric Station
( Yin Aiwen by the Narva Hydroelectric Station )

Yin Aiwen tegutseb disaineri, teoreetiku ja strateegina, kes uurib tekstide, mängulise disaini ja ajapõhise kunsti abil üleilmse kommunikatsioonitehnoloogia ühiskondlikku mõju. Ta propageerib suhetekeskset disaini kui strateegiat, mille abil tehnoloogia ja ühiskonna suhted ümber kujundada ja kavandada ning luua nendest uus ettekujutus. Ta avaldab kirjutisi ja korraldab näitusi paljudes riikides ning töötab kultuuriasutuste strateegi ja uurijana.

Yin sai magistrikraadi Amsterdami Sandbergi instituudi disainiosakonnas ja bakalaureusekraadi Pekingi moeinstituudis visuaalse kommunikatsiooni erialal. Ta on Hollandi kunsti- ja disainiakadeemia AKV St. Joost visuaalkultuuride magistriinstituudi praktikajuhendaja ning Avansi ülikooli kunsti- ja disainiautonoomia osakonna teadusuurija. Tema tähelepanuväärseid projekte, nagu ReUnion Network, Digitalizing Urban ja Commons.Art, on rahaliselt toetanud Hollandi teadusnõukogu, Hollandi loomemajanduse fond, Mondriaani fond, Amsterdami kunstifond ja teised.

Yini tööde üle on arutletud ja neid on esitatud sellistes tuntud kohtades nagu re:publica, Transmediale, Art Basel Miami, Het Nieuwe keskus, Primer, Waag jm. Ta on saanud teadusstipendiumi Venemaa Strelka instituudi programmist „Uus norm“ (2017), Lõuna-Florida kunstikeskuselt (2017), Berliini kunsti- ja urbanistikakeskuselt ZK/U (2019) ning Berliini kunsti- ja tehnoloogiainkubaatorilt Trust (2019). 2019. aastal pälvis ta kontseptuaalse disaini auhinna Inform.