Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Õigus ööle

Residentuur 2021
→ Residency 2022
→ Pезиденция 2022
→ Residenssi 2021

Kuidas võiks välja näha vägivallatu maailm? Kas vägivallatu ühiskond on üldse võimalik? Millal saab vägivald alguse ja mida me sellena tajume? Kuidas saab kunst aidata kujundada turvalisemat ja sotsiaalsemat keskkonda?

Narva residentuuri ajal tahame keskenduda avalikule ruumile, kontrollile ja naistele. Paljude viidete kohaselt on olemas üleilmne süsteem, kus ei ole naistele sobivaid koduväliseid kohti teatud tegevuste harrastamiseks ja valitseb kindel teabenarratiiv, mistõttu nõuab see süsteem naistelt, eriti üksikutelt naistelt, et nad veedaksid võimalikult vähe aega väljaspool kodu või mõnd suletud ja kontrollitud kutsetegevuse paika. Võib-olla veelgi tähtsam on see, et mehed ja naised saavad avalikku ruumi iseäranis öösel kasutada ja tundma õppida eri moel. Millega selgitada seda, et nüüdisaegset ruumi on niivõrd vähe uuritud, ehkki see võib olla üks viimaseid meeste ja naiste ilmse ebavõrdsuse kantse kasutusvõimaluste mõttes, mida mõlemad loovad nii aktiivselt kui ka passiivselt?