Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

(Uudelleen)määrittyvät alueellisuudet

UUTISET

Joulukuu 2020
(Re)configuring Territories -keskustelut
– Kolme kokeilua muotoilu- ja arkkitehtuuritutkimuksen kentillä

Alojen välinen epämääräinen alue
– Johdanto (Re)configuring Territories tutkimusohjelmaan
Mukana Ksenia Kaverina, Karoliina Korpilahti ja Ann Mirjam Vaikla
Lauantaina 12.12.2020, klo 16 (EET)

Ensimmäinen (Re)configuring Territories keskustelu oli dialogimuotoinen johdanto tutkimusohjelman taustalla oleviin keskeisiin teemoihin. Kuinka residenssit ja yhteentulemiset keskusteluja rajoista, alueellisuuksista ja muotoilu- ja arkkitehtuurikulttuureista?

(Re)configuring Territories ohjelman kuraattorit Kaisa Karvinen ja Tommi Vasko keskustelivat kuraattori-arkistoija Ksenia Kaverinan, ohjelman johtajan Karoliina Korpilahden sekä Narvan taideresidenssin johtajan Ann Mirjam Vaiklan kanssa.

Feministiset sadut, juhlat ja yhdessä syöminen tilallisena praktiikkana
–– Keskustelu Maria Muukin ja MYCKETin kanssa
Maanantaina 14.12.2020, klo 16 (EET)

Voisiko fiktion ja yhdessä illallistamisen nähdä tapoina kyseenalaistaa konventionaalisia tilallisten muotoilupraktiikoiden metodeja? Voisivatko tällaiset huolelliset metodit rakentaa resilientimpää ja keskustelevampaa arkkitehtuuri- ja muotoilukulttuuria?

Keskustelussa taide & arkkitehtuuri ryhmä MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier ja Thérèse Kristiansson), graafinen muotoilija/kirjoittaja/leipoja Maria Muuk ja tutkimushankkeen kuraattori Kaisa Karvinen tutkivat feministisiä strategioita joita kukin heistä käyttää oman praktiikkansa osana sekä unelmoivat mahdollisista rooleista joita arkkitehdit ja muotoilijat voisivat nykyisten yhteiskuntien naapurustoissa ottaa. Keskustelun alussa kukin osallistuja luki lyhyen katkelman heille tällä hetkellä tärkeästä sadusta.

Videotallenteen keskustelusta voi katsoa osoitteessa:
https://www.facebook.com/548218410/videos/10158372988713411/

Anthropologia, kenttätyö ja muotoilututkimus
– Keskustelu Francisco Martinezin ja Polina Medvedevan kanssa
Tiistaina 15.12.2020, klo 16 (EET)

Kiinnostus antropologiaa kohtaan on kasvanut arkkitehtuuri- ja muotoilututkimuksen piirissä. Samalla kenttätyöstä ja yhteisöllisistä muotoiluprosesseista on tullut tärkeämpi osa kriittisten praktiikoiden harjoittamista sekä muotoilu- ja arkkitehtuuritutkimuksen -keskustelua. Mitä arkkitehtien, muotoilijoiden ja taiteilijoiden tulisi ymmärtää antropologistaja sen metodeista? Mitä nämä alat voisivat oppia toisiltaan?

(Re)configuring Territories -ohjelman kuraattori Tommi Vasko keskusteli professori Francisco Martínezin ja elokuvantekijä ja taiteilija Polina Medvedevan kanssa sijoittumisesta, kenttätyöstä ja vuorovaikutuksesta taiteellisen tutkimuksen ja antropologian välillä.

Videotallenteen keskustelusta voi katsoa osoitteessa:
https://www.facebook.com/548218410/videos/10158375099213411/