Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Kaisa Karvinen

Kaisa Karvinen (1988) on Helsingissä toimiva arkkitehti ja kirjoittaja, joka on kiinnostunut julkisen tilan, performatiivisuuden ja jaetun poisoppimisen yhtymäkohdista. Kaisan praktiikka koostuu erilaisista rakentamisen ja kirjoittamisen teoista, jotka tapahtuvat usein monialaisten työryhmien osana.

Kaisa on työskennellyt arkkitehtuurin kentällä erilaisissa rooleissa teoreettisesta tutkimuksesta kaupunkisuunnitteluun ja tehnyt tilasuunnittelua museossa ja teatterissa. Viimeisten vuosien aikana Kaisa on vienyt työskentelyään feministiseen, spekulatiiviseen ja tutkimusorientoituneeseen suuntaan. Vuonna 2019 Kaisa toimitti Ott Kagoveren ja Tommi Vaskon kanssa kirjan Borrowing Positions – Role-playing Design and Architecture. Tällä hetkellä Kaisa työskentelee tilalliisena suunnittelija, Trojan Horse -kollektiivin osana ja (Re)configuring Territories -tutkimushankkeen kuraattorina.

(Re)configuring Territories -keskustelut
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories vestlusring

Alojen välinen epämääräinen alue

Alojen välinen epämääräinen alue
Ensimmäinen (Re)configuring Territories -keskustelu oli vapaamuotoinen johdanto tutkimusohjelman taustalla oleviin kysymyksiin. Kuinka residenssit ja kokoontumiset rakentavat keskusteluja rajoista, alueellisuuksista sekä muotoilu- ja arkkitehtuurikulttuureista? Tutkimusohjelman kuraattorit Kaisa Karvinen ja Tommi Vasko keskustelivat kuraattori ja arkistoija Ksenia Kaverinan, tutkimusohjelman johtajan Karoliina Korpilahden ja Narvan taideresidenssin johtajan Ann Mirjam Vaiklan kanssa.

(Re)configuring Territories -keskustelu: Feministiset sadut, juhlat ja yhdessä syöminen tilallisena praktiikkana

(Re)configuring Territories -keskustelu: Feministiset sadut, juhlat ja yhdessä syöminen tilallisena praktiikkana
Voisiko fiktion ja yhdessä illallistamisen nähdä tapoina kyseenalaistaa konventionaalisia tilallisten muotoilupraktiikoiden metodeja? Voisivatko tällaiset huolelliset metodit rakentaa resilientimpää ja keskustelevampaa arkkitehtuuri- ja muotoilukulttuuria?

TOK kuraattorit

( Anna Bitkina ja Maria Veits TOKin retrospektiivinäyttelyssä “How to Work Together”, New Holland, Pietari, 2019. Valokuva: Aleksandra Getmanskaya )

The Creative Association of Curators TOK on Anna Bitkinan ja Maria Veitsin Pietarissa vuonna 2010 muodostama kuraattori-duo. TOK toimii alustana tutkimusprojekteille nykytaiteen, yhteiskuntatieteiden ja yhteiskunnallisesti suuntautuneen muotoilun välimaastossa.

Venäjän ja Euroopan, Lähi-idän ja Yhdysvaltojen välillä toimivana nomadisena kollektiivina TOK-kuraattorit sijoittavat praktiikkansa historiallisen analyysin ja poliittisen mielikuvituksen välimaastoon. Heidän monitasoiset, pitkäkestoiset ja monialaiset projektit pyrkivät tuottamaan uutta tietoa muuttuvien poliittisten todellisuuksien syistä ja seurauksista.

TOK työskentelee usein perinteisten taidetilojen ulkopuolella. Tunkeutumalla sosiaalisiin rakenteisiin, TOK pyrkii tuomaan niihin liittyviä konflikteja ja korruptoitunutta toimintantaa julkiseen keskusteluun uudelleenajatella yhteiskunnallisten instituutioihin liittyviä rooleja ja valtaa sekä muotoillakseen niiden potentiaalisia tulevaisuuksia uudelleen. TOK tutkii Neuvostoliiton jälkeisen julkisen tilan ja modernien kaupunkien mekanismeja, kollektiivista muistia ja muistinmenetystä, sosiaalisten instituutioiden muutosta, mukaan lukien koulutusta ja paikallishallintoa, mediaa ja julkisen mielipiteen hallinnan strategioita. TOKin toiminta koostuu näyttelyistä, esityksistä, tapahtumien järjestämisestä (konferensseja, seminaareja, kesäkouluja ja keskusteluja) sekä julkaisujen tekemisestä.

TOK kuraattorit tulevat (Re)configuring Territories tutkimusresidenssiin keväällä 2021.

Laura Kuusk

Laura Kuusk asuu ja työskentelee Tallinnassa. Hän on opiskellut Annecyn taidekorkeakoulussa Ranskassa (DSRA, 2014), Viron taideakatemiassa (valokuvauksen maisteri 2008) ja Tarton yliopistossa (kandidaatin tutkinto semiotiikassa ja kulttuuritieteissä 2005). Vuodesta 2015 Kuusk on työskennellyt apulaisprofessorina Viron taideakatemiassa. Kuusk käyttää töissään pääosin valokuvaa, videoita ja installaatioita. Suuri osa hänen töistään liittyy antropologisen tutkimuksen ja löydettyjen materiaalien uudelleenkäyttöön. Hänen viimeisimmät teoksensa käsittelevät identiteettien rakentumista ja niiden yhteyksiä visuaaliseen intertekstuaalisuuteen.

Viimeisimpiin näyttelyihin kuuluu osallistuminen Fast Forward -festivaaleille Dresdenissä (verkkotapatuma jonka kuratoi Charlotte Orti, 2020); Dear Algorithm, Tallinnan tadehallin galleriassa (kuratoi Niekolaas Johannes Lekkerkerk, 2020); The Artist Gets the Floor. Viron taidemuseo 100, Kumu -taidemuseossa (kuratoi Eha Komissarov, 2019), People Like You Pärnun kaupungingallerissa (2019), New Chic osana Riga Photomonth tapahtumaa (kuratoi Arnis Balcus, 2018), Image Drain Tallinnan taidehallissa (kuratoi Anthea Buys, 2017) ja Flatland Positiiv-galleriassa (2016). Hän on perustanut Silent Sessions -tapahtumasarjan yhdessä Camille Laurellin kanssa.

Deconstructed Field Studies

Kevätkoulu 2019
→ Spring School 2019
→ Весенняя Школа 2019
→ Kevadkool 2019

Polina Medvedevan vetämässä Deconstructed Field Studies -työpajassa osallistujat olivat vuorovaikutuksessa kaupungin ja sen asukkaiden kanssa dokumentoiden pieniä paikallisia tarinoita epämuodollisista talouksista ja Narvan epäkonventionaalisista yhteisöistä.

Vuonna 2012 Narvan vanhakaupunki saa upouuden rakennuksen seisomaan kaupungintalon viereselle tontille. Vastikään vihityn Narvan korkeakoulun suunnitelleet Kavakava Arkkitehdit kertovat, että rakennus on heijastus toisen maailmansodan aikana samalla paikalla tuhoutuneesta entisestä pörssitalosta. Joillekin Narvan vanhemmille asukkaille moderni arkkitehtuuri on kuitenkin haaste.

Utopian tunne valtaa ajatukset selkeän puurakenteiseen rakennukseen sisään astuessa. Uusi sukupulvi on kiireinen liikkuessaan lasiovista sisään ja ulos, keskustellessaan rakennuksen hienossa kahvilassa tai opiskellessaan viron ja venäjänkielisen kirjojen keskellä kodikkaassa kirjastossa. Jotenkin mieleen tulee kertomuksia entisen Kreenholmin tehtaan sosiaalisesta elämästä. Ehkä nuoriso on löytänyt uuden päämajan.

Näiden kunnianhimoisten nuorten joukosta osa on ylittänyt rajan naapurimaa Venäjän puolelta. Narvan monikerroksinen sijainti näyttäytyy odottamattomalta mahdollisuudelta niille, jotka haluavat avata oven Eurooppaan.

Kuitenkin… aivan kuten Kreenholmin kultakauden kuvasto ei pidä sisällään kaikkea sitä kovaa työtä, stressiä ja terveysongelmia… hankaako Eurooppalainen yliopisto-utopia vastaan Narvan monimutkaista todellisuutta? Kuinka tämä uusi Narvaan saapuva venäjänkielisten sukupolvi tulee kohtaamaan Viron ristiriitaisen menneisyyden? Kuinka virolaiset aikovat käsitellä venäjänkielisen väestön muuttuvaa rakennetta ja tulevaisuuden tavoitteita? Kuinka Narvan identiteettiä tullaan muuttamaan?

Samalla kun keskiaikainen linna seisoo paikallaan häiriintymättömän Narva-joen törmällä, tuntuu vaikelta ymmärtää, ja jäämmekin pohtimaan… Minkälaiset ovat Narvan kasvot tulevaisuudessa?

Josh Plough

Josh Plough (UK/PL) on kirjoittaja, taiteilija-toimittaja ja kuraattori. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluu huono muotoilumaailma, sen kuratointi ja arviointi sekä kansanperinteen, identiteettien ja tulevaisuuden verkostot. Hän valmistui muotoilukuratoinnin ja kirjoittamisen maisteriksi Eindhovenin muotoiluakatemiasta ja aloitti työuransa Onomatopee Projectsissa, jossa hän työskenteli kolme vuotta toimittajana ja kaupunkikuraattorina. Tässä jälkimmäisessä roolissa hän sai mahdollisuuden avata taiteen ja muotoilun praktiikoita ja viedä niitä gallerioiden valkoisista kuutioista kaupunkintaloihin, kaupunginosahallitusten kokouksiin, paikallisiin aktivistiryhmiin sekä arkistoihin.

Tällä hetkellä Josh työskentelee Varsovassa, jonne hän on perustanut kulttuurialan kansalaisjärjestön Ziemniaki i (Perunat ja). Järjestön tavoitteena on selvittää, miten suunnittelututkimuksen ja -käytäntöjen praktiikoita voisi sisällyttää paikallisiin hallintorakenteisiin. Tämän lisäksi järjestö tutkii slaavilaisia myyttejä, satuja ja kansanperinteitä suhteessa nationalismin, Internetin ja luovuuden muodostamaan kontekstiin.

Josh on mukana järjestämässä (Re)configuring Territories liveroolipeliä keväällä 2021.

Post-Brokenness

Kevätkoulu 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevadkool 2021

Andra Aaloe ja Francisco Martínez vetävät Post-Brokenness työpajan (Re)configuring Territories kevätkoulussa Narvassa touko – kesäkuussa 2021. Työpajassa tutkitaan, miten henkilökohtaisia ja kollektiivisia suhteita ylläpidetään suhteessa ympäröivän ympäristön ylläpitoon ja korjaamiseen. Sitä kautta lähestytään kysymyksiä hoivasta, kestävyydestä ja asuttujen maailmojen hauraudesta.

Työpaja keskittyy Itä-Viron alueeseen, johon Neuvostoliiton monofunktionaalinen teollisuus ja viime vuosikymmenien jatkuva väestökato sekä poliittisen päätöksenteon väliinpitämättömyys ovat vaikuttaneet perinpohjaisesti. Sijoittumalla tälle alueelle, yhteiskunnallisen toimimattomuuden ja rikkinäisyyden ensivaikutelma (etenkin lännen kasvukeskuksista katsottuna) kyseenalaistetaan paikassa toteutettavien mikroetnografioiden avulla. Osallistujia pyydetään kiinnittämään huomiota moniin käytäntöihin ja aineellisiin interventioihin, jotka luovat sosiaalis-aineellista vakautta ja ylläpitävät elämämme maailmoja sellaisina kuin ne tunnemme.

Post-brokenness -termillä tarkoitetaan työpajan kontekstissa tilaa, jossa kehitystä ei tapahdu, mutta jossa monet asiat – mukaan lukien hoito- ja hoivatyö – jatkuvat tällä välin ja siitä huolimatta. Käytännöllisen ja kokeilevan tutkimuksen myötä työpaja yhdistää luentoja ja lukupiirejä moninaisiin kenttätyön tekniikoihin – paikallisten kohtaamisesta projektin jakamiseen valitussa paikassa Narvassa.

Teoria, historia, runous

Kevätkoulu 2019
→ Spring School 2019
→ Весенняя Школа 2019
→ Kevadkool 2019

Yin Aiwenin teoria, historia, runous -työpajassa osallistujat kävelivät historiaa runoudessa, maiskuttelivat teoriaa historiassa sekä kirjoittivat runoja teorissa kävelemällä, lukemalla, märehtimällä, keskustelemalla ja kirjoittamalla yhdessä kaupunkitilassa.

Francisco Martínez

Mustavalkoinen portrettivalokuva Francisco Martínezista.

Francisco Martínez toimii apulaisprofessorina Tallinnan yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Hän on julkaisuut useita kirjoja – muun muassa Peripheral Methodologies (Routledge, 2021); Politics of Recuperation in Post-Crisis Portugal (Bloomsbury, 2020), Repair, Brokenness, Breakthrough (Berghahn, 2019), ja Remains of the Soviet Past in Estonia (UCL Press, 2018). Lisäksi hän on kuratoinut näyttelyitä – muun muassa ‘Objects of Attention’ (Viron Taideteollisuus- ja Muotoilumuseo, 2019) ja ‘Adapting to Decline’ (Viron Kaivosmuseo, 2021). Fran on työskennellyt aiemmin Leicesterin ja Helsingin yliopistoissa, Aalto yliopistossa Sekä Viron taideakatemiassa. Vuonna 2018, Francisco palkittiin Euroopan sosiaalisten antropologien liiton myöntämällä varhaisen uran palkinnolla.

Francisco vetää Andra Aaloen kanssa työpajan (Re)configuring Territories kevätkoulussa 2021.

Kevätkoulu 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevadkool 2021

Post-Brokenness

Andra Aaloe ja Francisco Martínez vetävät Post-Brokenness työpajan (Re)configuring Territories kevätkoulussa Narvassa touko – kesäkuussa 2021. Työpajassa tutkitaan, miten henkilökohtaisia ja kollektiivisia suhteita ylläpidetään suhteessa ympäröivän ympäristön ylläpitoon ja korjaamiseen. Sitä kautta lähestytään kysymyksiä hoivasta, kestävyydestä ja asuttujen maailmojen hauraudesta.

Damiano Cerrone

Damiano Cerrone vetämässä työpajaa (Re)configuring Territories kevätkoulussa 2019

Damiano Cerrone on SPIN Unit -yksikön perustaja. SPIN Unit yhdistää taidetta ja tiedettä kehittääkseen uusia lähestymistapoja kaupunkitutkimukseen ja -suunnitteluun. Damiano pyrkii työssään kehittämään tutkimusmahdollisuuksia kaupunkialueiden ja digitaalisten yhteiskuntien päätöksenteon ja johtamisen kehittämiseen. Omassa tutkimuksessaan Damiano kehitää tapoja hyödyntää ihmisten digitaalisia jalanjälkiä kaupunkisuunnitteluratkaisujen tarkastelussa.

Yin Aiwen

Yin Aiwen by the Narva Hydroelectric Station
( Yin Aiwen Narvan vesivoimalaitoksen luona (Re)configuring Territories kevätkoulussa 2019 )

Yin Aiwen on muotoilija, teoreetikko ja projektikoordinaattori, joka tutkii tekstin, spekulatiivisen muotoilun ja ajallisten taidemuotojen kautta planetaaristen viestintäteknologioiden sosiaalisia vaikutuksia. Hän kannattaa suhdekeskeistä muotoilua strategiana uudelleenmuotoilla, -suunnitella ja -kuvitella yhteiskunnan ja teknologian välisiä suhteita.

Yinillä on muotoilun maisteritutkinto Sandberg instituutista Amsterdamista sekä visuaalisen viestinnän kandidaatin tutkinto Pekingin muotiteknologian instituutista. Hän on toiminut tutkijana Strelka-instituutin New Normal (RU, 2017), Art Center South Florida (US, 2017) ja ZK/U Berlin (DE, 2019) -ohjelmissa.