Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Post-Brokenness

Kevätkoulu 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevadkool 2021

Post-Brokenness

Andra Aaloe ja Francisco Martínez pitivät vuoden 2021 (Re)configuring Territories kevätkoulussa Post-Brokenness työpajan. Työpajassa tutkittiin, miten henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä suhteita ylläpidetään, ja miten ne limittyvät suhteessa ympäröivän ympäristön ylläpitoon ja korjaamiseen. Työpajassa lähestyttin kysymyksiä hoivasta, kestävyydestä ja asuttujen maailmojen hauraudesta.

Työpaja keskittyi Itä-Viron alueeseen, johon Neuvostoliiton monofunktionaalinen teollisuus ja viime vuosikymmenten jatkuva väestökato sekä poliittisen päätöksenteon väliinpitämättömyys ovat vaikuttaneet perinpohjaisesti. Yhteiskunnallisen toimimattomuuden ja rikkinäisyyden ensivaikutelma (etenkin lännen kasvukeskuksista katsottuna) kyseenalaistettiin paikassa toteutettavien mikroetnografioiden avulla. Osallistujia pyydettiin kiinnittämään huomiota moniin käytäntöihin ja aineellisiin interventioihin, jotka luovat sosiaalis-aineellista vakautta ja ylläpitävät elämämme maailmoja sellaisina kuin ne tunnemme.

Post-brokenness -termillä tarkoitettiin työpajan kontekstissa tilaa, jossa kehitystä ei tapahdu, mutta jossa monet asiat – mukaan lukien hoito- ja hoivatyö – jatkuvat tällä välin ja siitä huolimatta. Käytännöllisen ja kokeilevan tutkimuksen myötä työpaja yhdisti luentoja ja lukupiirejä moninaisiin kenttätyön tekniikoihin – paikallisten kohtaamisesta projektin materialisoimiseen valitussa paikassa Narvassa.