Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Post-Brokenness

Kevätkoulu 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevadkool 2021

Andra Aaloe ja Francisco Martínez vetävät Post-Brokenness työpajan (Re)configuring Territories kevätkoulussa Narvassa touko – kesäkuussa 2021. Työpajassa tutkitaan, miten henkilökohtaisia ja kollektiivisia suhteita ylläpidetään suhteessa ympäröivän ympäristön ylläpitoon ja korjaamiseen. Sitä kautta lähestytään kysymyksiä hoivasta, kestävyydestä ja asuttujen maailmojen hauraudesta.

Työpaja keskittyy Itä-Viron alueeseen, johon Neuvostoliiton monofunktionaalinen teollisuus ja viime vuosikymmenien jatkuva väestökato sekä poliittisen päätöksenteon väliinpitämättömyys ovat vaikuttaneet perinpohjaisesti. Sijoittumalla tälle alueelle, yhteiskunnallisen toimimattomuuden ja rikkinäisyyden ensivaikutelma (etenkin lännen kasvukeskuksista katsottuna) kyseenalaistetaan paikassa toteutettavien mikroetnografioiden avulla. Osallistujia pyydetään kiinnittämään huomiota moniin käytäntöihin ja aineellisiin interventioihin, jotka luovat sosiaalis-aineellista vakautta ja ylläpitävät elämämme maailmoja sellaisina kuin ne tunnemme.

Post-brokenness -termillä tarkoitetaan työpajan kontekstissa tilaa, jossa kehitystä ei tapahdu, mutta jossa monet asiat – mukaan lukien hoito- ja hoivatyö – jatkuvat tällä välin ja siitä huolimatta. Käytännöllisen ja kokeilevan tutkimuksen myötä työpaja yhdistää luentoja ja lukupiirejä moninaisiin kenttätyön tekniikoihin – paikallisten kohtaamisesta projektin jakamiseen valitussa paikassa Narvassa.