Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Järjestäjät

JÄRJESTÄJÄT

TROJAN HORSE

Trojan Horse on itsenäinen, muotoilu- ja arkkitehtuurialan tutkimusta ja koulutusta edistävä, voittoa tavoittelematon yhteisö. Trojan Horse järjestää kesäkouluja, työpajoja, lukupiirejä ja roolipelejä tavoitteenaan ymmärtää rajoja, joiden sisällä arkkitehdit ja muotoilijat tänä päivänä toimivat. Trojan Horse pyrkii ylläpitämään keskustelua arvoista, joiden pohjalta muotoilua ja arkkitehtuuria tehdään sekä rakentamaan radikaaleja vaihtoehtoja sille, mitä kestävä muotoilu ja arkkitehtuuri voisi lähitulevaisuudessa olla.

https://trojanhorse.fi

SUOMEN VIRON-INSTITUUTTI

Suomen Viron-instituutti ylläpitää ja kehittää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä sekä vahvistaa Suomen ja Viron yhteyksiä taiteen, koulutuksen ja yhteiskunnan eri aloilla. Instituutti seuraa myös Viron yhteiskunnan kehitystä ja osallistuu siihen ohjelmatoiminnallaan. 

Instituutilla on tilat sekä Tallinnassa että Tartossa. Instituutti perustettiin vuonna 1991 ja se aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan vuonna 1994.

Instituutti on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoa, johon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia. Instituuttien toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeita rahoittavat myös säätiöt, yritykset ja yhteistyökumppanit kohdemaassa.

https://finst.ee

NARVAN TAIDERESIDENSSI

Narvan taideresidenssi (NART) on vuonna 2015 perustettu alusta kulttuurille. Se ylläpitää residenssejä, taidenäyttelyitä, keskusteluja ja työpajoja. Residenssi sijaitsee historiallisella Kreenholmin alueella Narvan kaupungissa, Viron ja Venäjän rajalla. Kansainvälinen taideresidenssiohjelma on avoin eri alojen toimijoille. Residensseihin osallistuvat voivat työskennellä esimerkiksi kuvataiteen, musiikin, esittävien taiteiden, arkkitehtuurin, muotoilun, elokuvan, kirjallisuuden ja kuratoinnin parissa. Residenssi pyrkii synnyttämään luovaa vuorovaikutusta erilaisten praktiikoiden välille ja vahvistamaan yhteyksiä paikallisten yhteisöjen kanssa. Residenssi on ottanut aktiivisen roolin erilaisten yleisöjen saavuttamisessa, tuoden yhteen kansainvälisiä erityisosaajia Tallinnan taideyhteisön ja paikallisten kanssa. Ensimmäinen Narva Urban Lab -tapahtuma: Narva-Detroit: Post-industrial Cities on the Border-Where to?, oli tästä hyvä esimerkki.

Narvan taideresidenssiä järjestää Viron taideakatemia yhteistyössä Narva Gaten kanssa. Residenssiä tukee Viron kulttuuriministeriö.

https://nart.ee

KONEEN SÄÄTIÖ

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

https://koneensaatio.fi/en/