Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Kaisa Karvinen

Kaisa Karvinen (1988) on Helsingissä toimiva arkkitehti ja kirjoittaja, joka on kiinnostunut julkisen tilan, performatiivisuuden ja jaetun poisoppimisen yhtymäkohdista. Kaisan praktiikka koostuu erilaisista rakentamisen ja kirjoittamisen teoista, jotka tapahtuvat usein monialaisten työryhmien osana.

Kaisa on työskennellyt arkkitehtuurin kentällä erilaisissa rooleissa teoreettisesta tutkimuksesta kaupunkisuunnitteluun ja tehnyt tilasuunnittelua museossa ja teatterissa. Viimeisten vuosien aikana Kaisa on vienyt työskentelyään feministiseen, spekulatiiviseen ja tutkimusorientoituneeseen suuntaan. Vuonna 2019 Kaisa toimitti Ott Kagoveren ja Tommi Vaskon kanssa kirjan Borrowing Positions – Role-playing Design and Architecture. Tällä hetkellä Kaisa työskentelee tilalliisena suunnittelija, Trojan Horse -kollektiivin osana ja (Re)configuring Territories -tutkimushankkeen kuraattorina.

(Re)configuring Territories -keskustelut
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories vestlusring

(Re)configuring Territories -keskustelu: Alojen välinen epämääräinen alue

(Re)configuring Territories -keskustelu: Alojen välinen epämääräinen alue
Ensimmäinen (Re)configuring Territories -keskustelu oli vapaamuotoinen johdanto tutkimusohjelman taustalla oleviin kysymyksiin. Kuinka residenssit ja kokoontumiset rakentavat keskusteluja rajoista, alueellisuuksista sekä muotoilu- ja arkkitehtuurikulttuureista? Tutkimusohjelman kuraattorit Kaisa Karvinen ja Tommi Vasko keskustelivat kuraattori ja arkistoija Ksenia Kaverinan, tutkimusohjelman johtajan Karoliina Korpilahden ja Narvan taideresidenssin johtajan Ann Mirjam Vaiklan kanssa.

(Re)configuring Territories -keskustelu: Feministiset sadut, juhlat ja yhdessä syöminen tilallisena praktiikkana

(Re)configuring Territories -keskustelu: Feministiset sadut, juhlat ja yhdessä syöminen tilallisena praktiikkana
Voisiko fiktion ja yhdessä illallistamisen nähdä tapoina kyseenalaistaa konventionaalisia tilallisten muotoilupraktiikoiden metodeja? Voisivatko tällaiset huolelliset metodit rakentaa resilientimpää ja keskustelevampaa arkkitehtuuri- ja muotoilukulttuuria?

varialambo

Taiteilija-duo varialambo (kuvataiteilija, muusikko ja esitystaiteilija Varia Sjöström sekä kuvataiteilija, runoilija ja esitystaiteilija Hatz Lambo) on perustettu Berliinissä vuonna 2018. 2019 muutimme Helsinkiin jossa meidät kutsuttiin Today Is Our Tomorrow -festivaaleille. Vuonna 2020 meidät kutsuttiin kuratoimaan ja fasilitoimaan kahdeksan kuukauden Performance LAB ohjelma Museum of Impossible Forms -taidetilassa Helsingissä sekä NOTHING TO LOSE -festivaali. Koneen säätiön kotiresidenssin tuella ensiesitimme immersiivisen The Chainsaw Man -performassin Elokuussa 2020. Syyskuussa 2020 julkaisimme The Itching Triangle taide- ja runokirjan PUBLICSilla, Helsingissä. Vuonna 2021 tulemme esittämään uuden työmme Narrating WAR / HABITAT 1 yhteistyössä Ali Akbar Mehtan kanssa, sekä avaamaan Partners in Crime I-X yksityisnäyttelyn Myymälä2 -galleriassa Helsingissä.

„Pidämme fantasian ajatuksesta. Pidämme ylikuormittumisen tilasta ja kestollisista esityksistä. Annettujen narratiivien toistaminen on yksi viimeisistä dinosauruksista maan päällä. On aika haudata se kunniallisesti, mutta nopesti.“

Residenssi 2022
→ Residency 2022
→ Pезиденция 2022
→ Residentuur 2022

TOK kuraattorit

( Anna Bitkina ja Maria Veits TOKin retrospektiivinäyttelyssä “How to Work Together”, New Holland, Pietari, 2019. Valokuva: Aleksandra Getmanskaya )

The Creative Association of Curators TOK on Anna Bitkinan ja Maria Veitsin Pietarissa vuonna 2010 muodostama kuraattori-duo. TOK toimii alustana tutkimusprojekteille nykytaiteen, yhteiskuntatieteiden ja yhteiskunnallisesti suuntautuneen muotoilun välimaastossa.

Venäjän ja Euroopan, Lähi-idän ja Yhdysvaltojen välillä toimivana nomadisena kollektiivina TOK-kuraattorit sijoittavat praktiikkansa historiallisen analyysin ja poliittisen mielikuvituksen välimaastoon. Heidän monitasoiset, pitkäkestoiset ja monialaiset projektit pyrkivät tuottamaan uutta tietoa muuttuvien poliittisten todellisuuksien syistä ja seurauksista.

TOK työskentelee usein perinteisten taidetilojen ulkopuolella. Tunkeutumalla sosiaalisiin rakenteisiin, TOK pyrkii tuomaan niihin liittyviä konflikteja ja korruptoitunutta toimintantaa julkiseen keskusteluun uudelleenajatella yhteiskunnallisten instituutioihin liittyviä rooleja ja valtaa sekä muotoillakseen niiden potentiaalisia tulevaisuuksia uudelleen. TOK tutkii Neuvostoliiton jälkeisen julkisen tilan ja modernien kaupunkien mekanismeja, kollektiivista muistia ja muistinmenetystä, sosiaalisten instituutioiden muutosta, mukaan lukien koulutusta ja paikallishallintoa, mediaa ja julkisen mielipiteen hallinnan strategioita. TOKin toiminta koostuu näyttelyistä, esityksistä, tapahtumien järjestämisestä (konferensseja, seminaareja, kesäkouluja ja keskusteluja) sekä julkaisujen tekemisestä.

TOK kuraattorit tulevat (Re)configuring Territories tutkimusresidenssiin keväällä 2021.