Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Kaisa Karvinen

Kaisa Karvinen (1988) on Helsingis ja Oulus tegutsev arhitekt ja kirjanik, keda huvitavad performatiivsuse, avaliku ruumi ja kollektiivse õppimise ristumispunktid. Kaisa tegeleb mitmesuguste loome-, kirjutamis- ja katsetamisvõtetega enamasti valdkonnaülestes rühmades.

Kaisa on töötanud arhitektuuri alal eri ametikohtadel, mille spekter ulatub teoreetilisest uurimistööst kuni linnaplaneerimiseni, ning tegelnud muuseumide ja teatrite ruumikujundusega. Viimastel aastatel on tema huvi nihkunud tasapisi horisontaalsema ja kollektiivsema, feministliku ja uurimusliku, performatiivse ja mängulise loometegevuse poole. Aastal 2019 koostas Kaisa koos Ott Kagovere ja Tommi Vaskoga raamatu „Borrowing Positions: Role-Playing Design & Architecture“. Praegu töötab Kaisa vastastikku sõltuva ruumi kujundajana, haridusühenduse Trojan Horse ürituste korraldajana ja „Territooriumite (ümber)mõtestamise“ kuraatorina.


(Re)configuring Territories vestlusring
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena
Kas ilukirjandust ja koos õhtust söömist saaks kasutada uue lähenemisena ruumiliste praktikate ja disaini tavapärastele meetoditele? Kas need meetodid võiksid olla aluseks vastupidavamale ja diskursiivsemale arhitektuuri- ja disainikultuurile? Vestlusringi veavad kunsti- ja arhitektuurirühmitus MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, and Thérèse Kristiansson), graafiline disainer/kirjanik/pagar Maria Muuk ja kuraator Kaisa Karvinen.