Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Maria Muuk

Maria Muuk on Eesti graafiline disainer ja kirjutaja, kelle peamine uurimishuvi on toit. Oma tegevusi toidu kaudu mõtestades uurib ta selle semiootilisi, kultuurilisi ja afektiivseid tähendusi ning viise, kuidas saaks toidu kaudu soodustada muutusi, leida ühisosi ja lahjendada problemaatilisusi. Maria on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (2016) ja Amsterdami Sandbergi Instituudi kriitiliste uuringute magistriprogrammi (2019). Pärast Eestisse naasmist ja pool aastat kondiitrina töötamist arendab ta praegu Tallinnas välja valdkonnaülest graafilise disaini praktikat. Ta on õppejõuna tegutsenud nii omaalgatuslikult (GD projektiruum, 2016–2018) kui ka akadeemilises kunstihariduses (EKA, 2019–…), kusjuures ta tegeleb valdavalt afektiteooria, tekstiloome, armastuse ja sõpruse teemade ning feminismiga, eriti disaini kui visuaalse/tekstilise/ruumilise kommunikatsiooni kontekstis. Tal on unistus kolida maale, et rajada isemajandav kogukondlik talu.

Kevadkool 2021
→ Spring School 2021
→ Bесенняя школа 2021
→ Kevätkoulu 2021

KEVADKOOLI 2021 AVATUD TAOTLUSVOOR
(Re)configuring Territories kevadkool 2021
Juhendavad Francisco Martínez ja Andra Aaloe,
Maria Muuk, ning MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier ja Thérèse Kristiansson)
31. mai – 6. juuni 2021
50€ / 0€

Programm (Re)configuring Territories jätkub nädalapikkuse kevadkooliga 31. maist 6. juunini 2021. Kevadkooli raames korraldatakse kolm samaaegset töötuba, mida juhendavad antropoloog Francisco Martínez ja urbanist Andra Aaloe, graafiline disainer, pagar ja kirjanik Maria Muuk ning arhitektuuri, kunsti ja disaini asjatundjad rühmitusest MYCKET.

Obshchenie

The main aim of this workshop at the Reconfiguring Territories Spring School is very simple: to feed ourselves and the whole group. We will use this necessity as an excuse to explore our own as well as local habits and preferences that start with food and dining but tell a lot about class, cultural backgrounds, feelings of home and political inclinations.
Image for Maria Muuk's Reconfiguring Territories Spring School 2021 Workshop: Obshchenie. The entrance and menu of a culinary shop slash beer bar in Kreenholm, Narva, 2020
Quotes from Yurchak’s book “Everything Was Forever Until It Was No More”

(Re)configuring Territories vestlusring
→ (Re)configuring Territories Talks
→ Доклады на (Пере)осмыслении территорий
→ (Re)configuring Territories -keskustelut

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena

(Re)configuring Territories vestlusring: Feministlikud muinasjutud, peod ja koos söömine ruumiliste praktikatena
Kas ilukirjandust ja koos õhtust söömist saaks kasutada uue lähenemisena ruumiliste praktikate ja disaini tavapärastele meetoditele? Kas need meetodid võiksid olla aluseks vastupidavamale ja diskursiivsemale arhitektuuri- ja disainikultuurile? Vestlusringi veavad kunsti- ja arhitektuurirühmitus MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, and Thérèse Kristiansson), graafiline disainer/kirjanik/pagar Maria Muuk ja kuraator Kaisa Karvinen.