Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

Peikkotietoisuus sydänmailla

Kevätkoulu 2021
→ Spring School 2021
→ Весенняя Школа 2021
→ Kevadkool 2021

Vuonna 2021 MYCKET aloittaa uuden kolmivuotisen taiteellisen tutkimushankkeen Trollperception in the Heartlands, Paikkatietoisuus sydänmailla. Kiinnitämme hankkeessa huomiomme kansantarinoihin ja legendoihin. Haluamme luoda yhteyden aikaan, jolloin lähiseuduillamme asuneet ihmiset toimivat lähempänä luontoa ja elivät sen mukaan. Paikkatietoisuus sydänmailla on monialainen muotoiluprojekti, joka kehkeytyy omilla sydänmaillamme, eteläisen Ruotsin maaseudulla, laajentaen kestävien tulevaisuus-skenaarioiden laatimiseen liittyvää muodollista toimintakenttää paikkasidonnaiseen käsityöläisyyteen sekä kansantaruista ja mytologioista inspiroituviin animaatioihin.

Narvassa tapahtuvan kevätkoulutyöpajamme aikana kutsumme osallistujat osaksi laumaamme uppoutumaan peikkoihin, henkiin ja animismiin, sekä värkkäilemään yhdessä. Samalla kun jaamme taideteoksia kuvattujen animaatioiden muodossa, tutkimme, minkälaista uutta ja odottamattomatonta tietoa itse prosessista voidaan tuottaa. Tavoitteena on tutkia peikkotietoisuutta taiteellisen tutkimuksen keinoin sekä luoda ja jakaa toimivia tapoja muotoilla ja elää tulevaisuudessa. Pyrimme rakentamaan tapoja, joiden avulla voimme rakentaa dialogia Maan ja sen muiden olentojen kanssa.