Переосмысление территорий

Reconfiguring Territories

Territooriumite ümber mõtestamine

Uudelleenmäärittyvät paikallisuudet

This is a subtitle.

MetaNAR

metaNar cover photo

Kevätkoulu 2019
→ Spring School 2019
→ Весенняя Школа 2019
→ Kevadkool 2019

MetaNAR

MetaMorfologinen tutkimus tarkastelee kaupungin spekulatiivisia rakenteita, kaupunkiympäristön muotoja ja kulttuurista maisemaa korostaen teknologian ja sosiaalisen median alustojen mahdollisuutta luoda toisenlaista urbaania. Vuonna 2019 järjestetty metaNAR-työpaja oli kokeilu soveltaa tätä lähestymistapaa rajakaupunki Narvassa. Työpaja paljasti uuden synteettisemmän maiseman kaupungista.

Hyödynsimme työpajassa koneoppimiseen kehitettyä generatiivista kilpailevaa verkostoa (GAN) sekä tyylejä poimivaa ja siirtävää algoritmia (yhteistyössä Rheza Budionon kanssa). Tavoitteenamme oli herättääksemme keskustelua ja vahvistaaksemme näkökulmaa kaupungeista kompleksisina kokonaisuuksina ja siihen liittyvää spekulatiivista mielikuvittelua. Kokeillessamme näitä teknologioita Narvan jälkiteollisessa ympäristössä, saavuimme paikkaan josta löytyi toivoa. Näimme, että tietokonenäkö, laajamittainen kuva-analyysi ja kartografia voivat yhdistettynä olla työkaluja kaupungin muotojen ja toimintojen abstrahointiin, niiden ymmärtämiseen yleisemmällä tasolla, joka edelleen voi vapauttaa paikallisten yhteisöjen kollektiivista mielikuvitusta ja antamalla heille kykyjä määritellä omaa ympäristöään uudelleen.

Parhaillaan työpajan osallistujat kirjoittavat artikkelia, jossa he tarkastelevat digitaalisten medioita välineinä nykykaupunkien mielikuvittelun muuttamiseen.

Photo of the metanar.com website: The Image of Three Cities Narva, Нарва and Narwa
Kuva kolmesta kaupungista: Narva, Нарва and Narwa